orzelbialy.com>> orzel bialy

orzelbialy.com's domain statistics have been assessed with data provided by cloud computing providers. Additionally, cloud security information may be pulled from the host server or private cloud that Amazon.com registered with.

Title: orzel bialy

Description: orzel bialy orzel bialy Go to content Main menu: G?óWNA CHAPTERY GALERIA KONTAKT CZLONKOSTWO PAMIETAMY Polish Motorcycle Union of the World Orzel Bialy [White Eagle] - Introduction : ORZE? BIA?Y Our m

This is a free and comprehensive report about orzelbialy.com. orzelbialy.com is hosted in on a server with an IP address of 109.68.38.20. The website orzelbialy.com is expected to be earning an estimated $0 USD on a daily basis. The sale of orzelbialy.com would possibly be worth $0 USD. This figure is based on the daily revenue potential of the website over a 12 month period. According to our google pagerank analysis, the url orzelbialy.com currently has a pagerank of 0/10. orzelbialy.com possibly receives an estimated 0 unique visitors every day.

orzelbialy.com, all inquiries, if you have questions, please send an email to and we will get back to you shortly. Thank you.

orzelbialy.com Site Ranks & Analytics

Site Information
Website / Domain orzelbialy.com
Website IP Address 109.68.38.20
Domain DNS Server
Ranks
Alexa Rank 0
Domain Rank 0
Google Page Rank 0/10(Google Pagerank Has Been Closed)
Traffic & Earnings
Purchase/Sale Value $0
Yearly Revenue $0
Monthly Revenue $0
Daily Revenue $0
Yearly Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors 0
Daily Unique Visitors 0

orzelbialy.com Thumbnails And Alexa Rank History Chart

orzelbialy.com alexa traffic graph (6 month period)

orzelbialy.com Html To Plain Text

orzel bialy orzel bialy Go to content Main menu: G?óWNA CHAPTERY GALERIA KONTAKT CZLONKOSTWO PAMIETAMY Polish Motorcycle Union of the World Orzel Bialy [White Eagle] - Introduction : ORZE? BIA?Y Our motorcycle club was created in 1998 in Chicago, IL, USA. There were two main reasons to create the club; first - to create a networking platform for all individual Polish Bikers and all Motorcycle Enthusiasts who were and are spread around the World and like motorcycle touring and second – to promote and organize motorcycle touring which is the focal objective of the club. The club also serves as a base for the bikers who want to express their pride of belonging to Polish heritage and want to express that through displaying Polish colored emblems on their vests and through riding together. In parallel, US club members share their allegiance with their now-home country cherishing her spirit, culture and American Way of Life. Our club consists of several chapters spread in different countries and over different continents with the Founding-Chapter in Chicago, IL. USA. Our club’s main objective is motorcycle touring which we like most. Every year we put tens of thousands of miles on mainly our Harleys across America attending major motorcycle events such as Sturgis and Daytona. And today our Club Colors are often recognized on our trips from coast to coast. We also actively interact (mostly by partying) with many other motorcycle clubs. We foster friendship, interesting trips, interesting events participation and happy and relaxing time for all. ORZE? BIA?Y Unia Polskich Motocyklistów ?wiata Dzia?aj?ce od jesieni 1998 zrzeszenie Polskich motocyklistów pod nazw? : Unia Polskich Motocyklistów ?wiata "ORZE? BIA?Y" ma zadanie dobrowolnie zrzesza? Polskich entuzjastów motocykli na ca?ym ?wiecie. Unia otwarta jest na uczestnictwo i wspó?prac? innych polskich klubów, ma?ych niezale?nych grup motocyklowych oraz pojedyńczych osób posiadaj?cych motocykle gdziekolwiek by oni zamieszkiwali. G?ównymi celami UPM? jest turystyka i tramping motocyklowy oraz promowanie Polsko?ci w spo?eczno?ci motocyklowej ?wiata. Organizujemy wi?c coroczne wyjazdy na najwi?ksze motocyklowe imprezy ?wiata oraz organizujemy w?asny zlot. S?u?ymy równie? informacj? w sprawach turystycznych oraz pomoc? techniczn? i doradcz?. Preferujemy du?o luzu, entuzjazmu, dobrej zabawy i dobre polskie piwo ! Pomys? otworzenia UPM? "Or?a Bia?ego" na ?wiat podsun?? nam s?ynny polski podró?nik i super-wagabunda ANDRZEJ SOCHACKI , który po 8 - cio krotnym okr??eniu ?wiata, tym razem motocyklem HARLEY - DAVIDSON, by? naszym go?ciem w Grudniu 1999 r. Za?o?enia i cele UPM? "ORZE? BIA?Y" przypad?y mu tak do serca, i? postanowi? wst?pi? w nasze szeregi organizuj?c równocze?nie " Vagabonds-Az Chapter " w miejscu jego zamieszkania w Phoenix, Arizona - USA. Tego samego roku do??czyli do nas równiez polscy motocykli?ci z innych stanow. Zapraszamy pozosta?ych polskich motocyklistów w calej Ameryce i na ?wiecie do uczestnictwa i wspó?pracy w dzia?alno?ci UPM? "Orze? Bia?y". Mirek "Szpieg" Nazgowicz Founder UPM? OB Piotr Knopf - President E-mail: orzelbialyhq@gmail.com PHONE: 773-531-5096 lub 773-688-8916 G?óWNA | CHAPTERY | GALERIA | KONTAKT | CZLONKOSTWO | PAMIETAMY | General Site Map Back to content | Back to main menu To use this website you must enable JavaScript

orzelbialy.com Similar Website

Site Title
owczarek-podhalanski.comTatrakennel Bialy Domownik